Çok çalıştık başardık. 

Ürünlerimize Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmsötik Toksikoloji Anabilimdalı'nda Canlı Doku testleri Uygulanmıştır. 

Yapılan testlerden ürünlerimiz tam not almıştır. Test sonuçlarında ürünlerimizin Sitotoksik etki oluşturmadığı ve

cilt irritasyonu oluşturmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

Test sonuçlarınıi görmek için tıklayınız